•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

 

 

U okviru održavanja edukativnih programa neformalnog obrazovanja radimo kao organizatori i provoditelji seminara, radionica i treninga usmjerenih ka:

• jedinicama lokalne samouprave (javna uprava, jedinice lokalne samouprave)
• poduzetnicima (početnicima i poduzetnicima u razvoju)
• neprofitnom sektoru (udrugama)
• zadrugama

zavr cikl sem seminari
Naziv seminara
Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti
Organizator seminara Udruga „Mine Aid“.
Vrijeme i mjesto održavanja
Sisak, 30.01.2014.
Ciljana skupina
Nezaposlene žene s područja Siska, Kutine i Novske
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
radionica osijek
Naziv seminara
Javna nabava prema PRAG-u u projektima EU
Organizator seminara HGK - Županijska komora Osijek
Vrijeme i mjesto održavanja
Osijek 22. - 23. 10. 2013. godine
Ciljana skupina
Potencijalni korisnici sredstava iz EU fondova
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
seminar vg 06.2012
Naziv seminara
Upoznavanje poduzetničke okoline
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 11. - 14. 06. 2012. godine
Ciljana skupina
poduzetnici početnici
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
seminar osijek 05.2012.mala
Naziv seminara
Mogućnosti i izazovi korištenja EU fondova u poduzetništvu
Organizator seminara Županijska komora Osijek
Vrijeme i mjesto održavanja
Osijek, 23. svibanj 2012. godina
Ciljana skupina
Poduzetnici
Uloga u provedbi seminara
Provoditelj edukacije
 

 
eu fondovi
Naziv seminara
IPA III C
Organizator seminara Udruga "LEDERA"
Vrijeme i mjesto održavanja
Nova Gradiška 10. siječnja 2012. godine
Ciljana skupina
Poduzetnici
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
eu fondovi
Naziv seminara
"EU fondovi"
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 08. stugenoga 2011. godine
Ciljana skupina
Samostalni poduzetnici, djelatnici tvrtki u razvoju...
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
seminar gorica3
Naziv seminara
„Vještine pregovaranja i govorne vještine“
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 11. i 12. listopad 2011. godine
Ciljana skupina
Poduzetnici
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
seminar gorica2
Naziv seminara
"EU fondovi"
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 27. i 28. rujna 2011. godine
Ciljana skupina
Samostalni poduzetnici, djelatnici tvrtki u razvoju...
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
seminar gorica1
Naziv seminara
„Upoznavanje poduzetničke okoline“
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 27. do 30. lipnja 2011. godine
Ciljana skupina
Poduzetnici početnici
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
 

 
seminar kutjevo
Naziv seminara
„Mogućnosti financiranja putem pretpristupnih fondova EU“
Organizator seminara Udruge vinara i vinogradara Kutjevo
Vrijeme i mjesto održavanja
Kutjevo 14. prosinac 2010. godine
Ciljana skupina
Članovi udruge, predstavnici OPG-a
Uloga u provedbi seminara
Provoditelj edukacije
 

 
upravljanje projektima2
Naziv seminara
"Upravljanje projektima"
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 22. i 23. studenog 2010. godine
Ciljana skupina
Svi koji sudjeluju u kreiranju i provođenju projekata
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
     

     
sem
Naziv seminara
„Vještine pregovaranja i govorne vještine“
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 20. i 21. listopada 2010. godine
Ciljana skupina
Svi koji sudjeluju u pregovaranjima
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
     

     
projekt v g
Naziv seminara
"Osnove poduzetništva
Organizator seminara VG-Poduzetnički centar
Vrijeme i mjesto održavanja
Velika Gorica 20. - 24. rujna 2010. godine
Ciljana skupina
Poduzetnici početnici
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
     

     
projekt 01
Naziv seminara
„Socijalno ekonomska reintegracija civilnih stradalnika mina“
Organizator seminara Sintagma, ITF
Vrijeme i mjesto održavanja
Nova Gradiška, kolovoz 2010.
Ciljana skupina
Civilni stradalnici mina
Uloga u provedbi seminara
Provoditelj edukacije
     

     
projekt 01
Naziv seminara
„Socijalno ekonomska reintegracija civilnih stradalnika mina“
Organizator seminara Sintagma, ITF
Vrijeme i mjesto održavanja
Osijek, srpanj 2010.
Ciljana skupina
Civilni stradalnici mina
Uloga u provedbi seminara
Provoditelj edukacije
     

     
projekt 01
Naziv seminara
„Trening za trenera“
Organizator seminara Berlinski Institut za Europske politike
Vrijeme i mjesto održavanja
Sarajevo, 7. i 8. lipnja 2010.
Ciljana skupina
Predstavnici javnih institucija u BiH
Uloga u provedbi seminara
Angažirani trener
     

     
projekt 01
Naziv seminara
„Socijalno ekonomska reintegracija civilnih stradalnika mina“
Organizator seminara Sintagma, ITF
Vrijeme i mjesto održavanja
Sisak, svibanj 2010.
Ciljana skupina
Civilni stradalnici mina
Funkcija u provedbi seminara
Provoditelj edukacije
     

     
projekt 03
Naziv seminara
„Suzbijanje siromaštva među romskom populacijom“
Organizator seminara Udruga Roma za boljitak i protiv siromaštva
Vrijeme i mjesto održavanja
Slavonski Brod, 30. srpanj-1. kolovoz 2010.
Ciljana skupina
Pripadnici romske populacije
Funkcija u provedbi seminara
Angažirani trener
     

     
projekt 04
Naziv seminara
„Od ideje do radnog mjesta“
Organizator seminara Grad Nova Gradiška
Vrijeme i mjesto održavanja
Nova Gradiška, 13.-19. svibnja 2010.
Ciljana skupina
Nezaposleni i poduzetnici početnici
Funkcija u provedbi seminara
Angažirani trener
     

 

 

 

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više